Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Alsa Yangın

Bina ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır.

Yangın algılama sistemleri ikiye ayrılmaktadır; Konvansiyopnel ve Adresli Sistemler.

A.1. Konvansiyonel Sistemler

Zon bazında algılama yapılır. Dedektörler ve butonlar tekbir hat üzerine bağlanır. Uygulamada bir zona 20-25 adet eleman bağlanabilir. Bir binanın her katı bir zon olarak projelendirilir vesadece o katta yangın olduğu izlenebilir.

B.2. Adresli Sistemler

Nokta - adres bazında algılama yapılır. Dedektör ve butonlar tek bir "Loop" - "Çevrim" üzerine bağlanır. Kablolama; kontrol panelinden çıkar, saha elemanlarına tek tek paralel bağlanır ve en son noktadaki saha elemanından kontrol paneline geri döner. Buna loop diyoruz. Uygulamada bir loop üzerine 128 adet eleman bağlanabilir. Bir bina olduğu gibi tek bir loop üzerinden kontrol edilebilir. Kablodan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Loop üzerine bağlanan bütün dedektör, buton ve modül gibi saha elemanlarının her birirnin bir adresi vardır ve kontrol panelinden izlenir ve gerektiğinde kontrol paneli arıza durumunu bildirir.

2.1- Analog Adresli Teslimler

Analog sistemlerde tüm ölçümler saha elemanları tarafından; tüm veri toplama, değerlendirme, depolama ve kontrol, kontrol paneli tarafından yapılmaktadır. Dedektörler, ortamdaki duman seviyesi, kirlilik gibi verileri kontrol paneline gösterir. Kontrol paneli, alarm ve arıza gibi uyarıları, dedektörlerin seviye kontrollerini yapar.

2.2- İnteraktif Adresli sistemler

Her bir dedektör , bulunduğu mahalin özelliğine göre, özel parametrelerle programlanır. Analog Adresli ve diğer Intelligent Adresli sistemlerden en önemli farkı, detektörlere programlanan interaktif algoritmik tabanlı parametrelerdir. Sistem her yangın sensöründen gelen bilgiyi değerlendirir ve bu bilgiden öğrenme yeteğine sahiptir. Bu basit olarak, bir sensör kirlenmeye başladığında veya kirli bir ortamda bulunduğunda otomatik olarak alarm eşik seviyesini arka plandaki seviyesine göre kompanze etmektedir.(Eşik kompanzasyonu).

Daha Karmaşık İnteraktif sistem fonksiyonları, gerçek yangın hadisesi ve yangın olmayan durumları birbirinden çok kolay ayırt edebilmekle birlikte, olası çevresel etkileri filtreler ve sıcaklıktan oluşabilcek değişim etkilerine göre hassasiyetini artırabilir. Sensörler ve İnteraktif karar verme mekanizması arasındaki kararlılığın net sonucu, yüksek performans, yanlış alarmlara bağışıklık ve daha hassas yangın algılama olarak karşımıza çıkar.