Acil Eylem Planı ve Risk Analizi

Alsa Yangın

Acil Durum Ekiplerinin Yerleştirilmesi ve Acil Eylem Planı

İşletme/kurum çalışanlarına meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı (yangın, patlama, deprem, sel vb) doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önlemesi, koruması, tahliyesi ile yagınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ve bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.

Risk Analizi ve Projelendirme

Yangın Risk Analizi, belirli bir yöntem ve sistem dahilinde, muhtemel bir yangın başlamadan ve o işletmeye zarar vermeden önce yapılan yangın risklerinin değerlendirilmesidir. Yangın Risk Analizinin amacı;

  • 1. Öncelikle yangın tehlikelerini ve kaynaklarını tespit etmek,
  • 2. Risk altında bulunan insanları belirlemek,
  • 3. Bu riskleri değerlendirerek azaltmak, ortadan kaldırmak ve risklere karşı korumak,
  • 4. Kayıt tutmak, plan yapmak ve personele yangın konusunda eğitim verilmesini sağlamak,
  • 5. Eğer binanızda bir yangın başlarsa, bu yangına karşı alınması gereken yangın önleme ve yangını yönetme tedbirlerine karar vermektir.