Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Pano İçi söndürme sistemleri adından da anlaşılabeceği gibi genellikle elektrik panoları ve benzeri küçük hacimde kullanılır. Bu sistemler direkt ve indirekt olmak üzere ikiye ayrılırlar. Söndürücü olarak kullanılan gaz her ikisinde de HFC 236 fa olmasıyla birlikte farkındalığı söndürücü hattın tubing ya da boru ile çekilmesi ile oluşturabilir. Bu sistemde kullanılan tüplerin kapasitesi; 1kg, 2kg, 4kg, 6kg, ve 12kg’dir.

Silindirler içerisinde geleneksel söndürme ajanları (su veya kuru tozlu) kullanabilceği gibi, özellikle HFC227ea ve HFC125 söndürme gazları tam olarak etkili söndürme sağlar. Bu gazlar kokusuz, renksiz, artık madde bırakmayan, yalıtkan ve malzeme zarar vermeyen gazlardır.

Sistem doğrudan ya da dolaylı uygulama olarak ikiye ayrılır. Dolaylı uygulamada, sistemi aktive edecek ısıya duyarlı hortum (tubing), vasıtasıyla algılama yapılır ve pano içerisine uygulanan borulama ile gaz pano içerisine gönderilir. Doğrudan uygulamada ise gaz tubing’in yangını ilk algılandığı noktadan doğruca boşalarak yangının ilk başladığı yerden müdahele ederek yangını söndürür. Borulamaya gerek yoktur.

Alsa Yangın