Dizayn ve Projelendirme

Alsa Yangın

Dizayn

Konut, Ticari ve Endüstriyel her türlü bina ve tesis projeleriniz için gerekli olan "Aktif Yangın Korunum Sistemleri (Sulu, Köpüklü ve Gazlı Söndürme Sistemleri)" ve "Pasif Yangın Korunum Sistemleri (Yangın Algılama, Duman Tahliye, Basınçlandırma, Yangın Kaçış Yolları ve Çıkış Kapıları, Acil Aydınlatma ve Yönlendirme, Kaçış Yolları İşaretlemeleri v.b)" projeleriniz;

  • Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (TYKY-2009),
  • NFPA (Amerikan Ulusal Yamgından Korunum Birliği),
  • FM Global Standartları,
  • EN Standartları,

uyarınca firmamız tarafından dizayn edilir.

Projelendirme

Talep edilen standartlar uyarınca tesiste kurulması gereken Yangın Söndürme Sistemleri dizayn edildikten ve ön mühendislik hesaplamaları tamamlandıktan sonra, Yangın Söndürme Sistemi yapılacak olan mahallere ait tüm mimari projeler (plan, kesit, çatı ve tavan yapıları) ve genel vaziyet planları incelenerek, işletmedeki ilgili birimler ile koordinasyon halinde sırasıyla;

  • Dizayn Projeleri
  • Uygulama Projeleri
  • As-Built Projeleri

firmamız tarafından hazırlanır.